Przestrzeń architektoniczna

Dzielnica Horyńca – Sioło

Znaczenie słowa „sioło” – osada rolnicza, nakazuje nam domniemać, że na początku, przy tej ulicy, mieszkali rolnicy. Jest to miejsce, gdzie mieszkali też, głównie Ukraińcy (Polacy też, niektórzy do dziś), była to bardzo biednie wygalająca ulica, z chatami, które były kryte słomą. Wyróżniała się tylko posesja księdza Ukraińskiego, która miała być mniej więcej, w miejscu, gdzie teraz stoi piekarnia. Przed posesją, greckokatolickiego księdza, miała stać kamienna figura Maryi. Tam też w tej okolicy, miała stanąć nowa cerkiew Horyniecka, ale miejscowa społeczność, nie miała wystarczająco funduszy. Dlatego też, mieli msze w kaplicy dworskiej, którą potem przelazł społeczności grekokatolików; Poniński.

Dawno temu, droga nie szła, tak jak teraz, obok Sawy, tylko leciała na wprost, tam gdzie teraz jest warsztat mechaniczny. Tutaj, na skrzyżowaniu, miał stać kamienny krzyż, ale został usunięty z „pewnych powodów”.