Historia

Filmik ze Strzelcami H-Z

W filmiku są fotografie, które pokazują ciekawe miejsca w Horyńcu, które obecnie wyglądają drastycznie inaczej, na przykład boisko przyszkolne. Zobaczymy tam na fotografiach też twórcę Strzelca H-Z Marka Janczurę.