Uzdrowisko

Historia horynieckiego Zdroju – 2

Samuel Orgelbrand to twórca pierwszej polskiej wielotomowej encyklopedii. Powstawała ona w latach 1859-1868 jako Encyklopedia Powszechna w 28 tomach. Jest tam wśród haseł także wzmianka o Horyńcu:

olgenbrandt

Można z tego zapisku wywnioskować, że przed 1859 rokiem istniało w Horyńcu „źródło mineralne”. Przeglądając inne miejscowości ze źródłami w tej encyklopedii jak Szkło czy Niemirów, można dojść do wniosku, że przy horynieckim źródle nie było zakładu kąpielowego. Należy brać pod uwagę, że źródło było znane, ale nikt nie podjął w tym okresie działań ku temu, by stworzyć zakład kąpielowy. Gdyby była wtedy choć namiastka tego zakładu, byłoby ono określone w zapisie encyklopedycznym, na dodatek nie jest ono określone jako „siarczane”, jak w przypadku Niemirowa, co nakazuje domyślać się, że nie było ono badane. Można tylko przypuszczać, że było ono wykorzystywane doraźnie, zapewne tyko przez właścicieli Horyńca i przez mieszkańców w lecznictwie ludowym.