Organizacje

Horyniecki Strzelec

W Horyńcu działa „Strzelec”. Dowódcą jest st. hor. ZS Marek Janczura. Pododdział wchodzi w skład Lubaczowskiej Jednostki, o numerze 2033. To organizacja paramilitarna, jest patriotycznym stowarzyszeniem – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Horynieccy Strzelcy, zajmują się oprócz szkolenia militarnego, także zabezpieczaniem różnych uroczystości, czy to pod względem bezpieczeństwa, czy też oprawy różnych uroczystości. Śmiało można powiedzieć, że zbliża się bardzo ważna uroczystość dla Horynieckiego Strzelca. To Święto Niepodległości 11 listopada. na.horyniec.info będziemy poznawać różne ciekawostki związane z aspektem „Pamięci Narodowej” naszej okolicy.

nowiny11