Historia

Jak wkroczyli sowieci w 1939 do Horyńca

Podczas II Wojny Światowej, gdy na Polskę napadło ZSRR, Horyniec w 1939 roku wszedł w posiadanie Radzieckie. Sowieci zrobili sobie sztab wojskowy w pałacu Ponińskich. Równocześnie ruszyły prace nad budową koszar, które przeszły do historii jako Szanghaj. Park artyleryjski został urządzony w okolicy gdzie obecnie stoją bloki, stały tam duże wiaty. Zwykli żołnierze musieli się zadowolić warunkami prymitywnymi. Bytowali oni w ziemiankach, które były rozsiane po całej okolicy Horyńca, szczególnie w okolicy zalewu i lasu Puhary, gdzie była też konnica. W Horyńcu stacjonowała NKWD, oraz milicja, składająca się często z Ukraińców. Żołnieże stacjonowali też, w prywatnych budynkach, stając się dodatkowymi lokatorami dla Horyńczan.