Sport

Jak założono LKS Zdrój Horyniec i wybudowano stadion

W 1975 roku wśród horynieckich działaczy zrodziła się myśl założenia klubu sportowego w oparciu o Zakład Rolny Lubaczowskiego Kombinatu Rolniczego w Horyńcu.
Aby założony klub miał własne zaplecze sportowe postanowiono wybudować stadion. Głównym motorem napędowym ówczesnej inicjatywy był dyrektor kombinatu PGR pan Zdzisław Zdzisławski. Do swojego pomysłu przekonał również naczelnika Gminy Horyniec pana Mariana Szymańskiego. Dyrektor kombinatu wydzielił na terenie PGR działkę pod budowę stadionu, trybun oraz budynku sanitarnego. Wspólnie zaczęto przygotowywać dokumenty pod mającą powstać inwestycję. Jedynym inwestorem był Urząd Gminy Horyniec. W tym samym czasie działającym z upoważnienia Gminy i koordynującym współpracę UG i PGR przy budowie obiektu był pan Henryk Bizior, nauczyciel wychowania fizycznego w miejscowej szkole podstawowej. Na czas tego przedsięwzięcia pan Henryk Bizior został zatrudniony na etacie przez Urząd Gminy aż do zakończenia inwestycji. Trzeba tu wspomnieć, że działał on z dużym zaangażowaniem i w znacznej części przyczynił się do powstania zaplecza sportowego klubu z Horyńca. Całą budowę nadal wspierał miejscowy PGR użyczając sprzęt budowlany. Z relacji ówczesnego naczelnika gminy pana Mariana Szymańskiego pieniądze na budowę pozyskiwane były między innymi za udział i czołowe lokaty w konkursach Gmina Mistrz Gospodarności. Konkurs był organizowany przez Front Jedności Narodu a nagrody fundowały ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. W tamtym czasie nasza gmina wygrywała w tych konkursach w latach 1976-1978. Na potrzeby całej inwestycji gmina przeznaczyła również drzewo pozyskane w lasów w okolicy wsi Brusno i Prusie. W pomoc przy budowie zaangażowała się także młodzież szkolna która zbierała kamienie z miejsca gdzie miała znajdować się płyta boiska a w 1978 roku w celu uformowania nasypu ziemnego pod budowę trybun zorganizowano czym partyjny dzięki czemu w kulminacyjnym momencie budowy na koronie stadionu pracowało ponad 100 osób.
Należy także przypomnieć, że w 1975 roku powołano do życia Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miał on za zadanie koordynować działalność sportową i turystyczną w gminie, a jego pierwszym dyrektorem został wspomniany wcześniej pan Henryk Bizior.
Stadion sportowy został oddany do użytku w 1987 roku po trzech latach planowania i budowy przy zaangażowaniu całej gminy.

LKS
Jeden z pierwszych meczy LKSu 1978 rok na zdjęciu Pan Feliks Dydyk

Materiały pochodzą z opracowania Pawła Maksymca www.pawelmaksymiec.pl ©