Środowisko

Klimat Horyńca

Wielu ludzi wie, że Horyniec ma swój mikroklimat, ale pewnie niewielu wie, jakie są jego parametry.

Horyniec ma klimat nizinny, słabo i łagodnie bodźcowy, z cechami kontynentalizmu (chłodne zimy, ciepłe lata). Zróżnicowanie przestrzenne klimatu lokalnego, które wynika z pokrycia i zagospodarowania terenu sprzyja różnym formom klimatoterapii.
Temperatura powietrza (średnia roczna) 7,0ºC
Amplituda temperatur skrajnych 67,6ºC
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku ok. 35%
Liczba dni gorących (w roku) 35
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 38
Liczba dni z opadem (w roku) 158
Średnia prędkość wiatru 1,7 m/s.

Na lato przypada przeciętnie 75 dni bezchmurnych. Średnia temperatura roku wynosi 7°C, lata 18,1°C, a zimy -4,2°C. Roczna suma opadów waha się w granicach 700 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się stosunkowo długo – średnio 172 dni. Największa pokrywa przypada na styczeń – następnie na luty i grudzień – a w marcu utrzymuje się tylko przez 9 dni. W samym Horyńcu, w rejonie którego występuje lokalny mikroklimat, latem jest przeciętnie o jeden stopień chłodniej, natomiast w zimie o jeden stopień cieplej. Wiatry – dominują zachodnie, a następnie północno – zachodnie. Najmniej wiatrów przypada na kierunek północny i północno – wschodni. W rejonie Horyńca Zdroju występuje bardzo duża liczba ciszy – średnio 33%. Tereny lepiej nawietrzne znajdują się na odkrytych wzniesieniach – między lasami. W obrębie dolin ze względu na okresy dużej ciszy, występują mgły i dłuższe stagnacje powietrza chłodnego o znacznej wilgotności względnej.