Organizacje

Koło Gospodyń Wiejskich w Bruśnie

Najstarsze na ziemi horynieckiej koło, które powstało w grudniu 2006 roku, także najbardziej prężne. Panie organizują cykliczne imprezy w Bruśnie, organizują spotkania integracyjne, uczestniczą w życiu społecznym Horyńca. Przyszłość tego koła oparte będzie o rozwój turystyki w Bruśnie. Możliwości są ogromne, a to dlatego, że Brusno jest usytuowane w sercu Roztocza Wschodniego, jest tu dużo bunkrów z Linii Mołotowa, tutaj tworzyli kamieniarze bruśnieńscy, oraz wiele innych atrakcji. Tylko zabiegać o rozwój turystyki, a Panie w Bruśnie będą miały ciekawą przyszłość.

kgw hor (1)

źródło fot: Dziedzictwo Kulturowe Sztuki Ludowej i Kulinarnej Pogranicza