Organizacje

Koło Gospodyń Wiejskich w Radrużu

Dla Horyńca i ziemi horynieckiej, niezwykle ważne jest tworzenie się różnorodnych organizacji, które skupiają ludzi i integrują lokalne społeczeństwo. Dzięki takim organizacjom, różnorodne imprezy, które są organizowane w Horyńcu, mają ciekawą oprawę kulinarną. Koła te reprezentują też ziemię horyniecką na zewnątrz. Takim bardzo ciekawym kołem, z ciekawą przyszłością, jest KGW w Radrużu. Powstało w marcu 2008 roku. Celem jego założenia była integracja lokalnego środowiska, a także podtrzymywanie regionalnych tradycji. Starają się na miarę swoich możliwości organizować czas, szczególnie dla dzieci z Radruża, oraz mieszkańców. Dla tego koła niezwykłą możliwością rozwoju jest cerkiew, która niedawno została wpisana na listę zabytków UNESCO. Organizowane już teraz małe jarmarki kulinarne dla turystów, cieszą się bardzo dużą popularnością.

kgw hor

źródło fot: Dziedzictwo Kulturowe Sztuki Ludowej i Kulinarnej Pogranicza

Jeden komentarz

  • Stelmach Jarek

    Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Radruzu a szczególnie dla pani Małgosi;pani Agnieszki za możliwość zorganizowania spotkania integracyjnego dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych SIRON w Biłgoraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.