Teksty źródłowe

List Marii Kazimiery do Sobieskiego z 2 listopada 1661 roku

maria kazimiera horyniecW niektórych opracowaniach, dotyczących powiązań Sobieskiego z Horyńcem, możemy odnaleźć wzmianki o tym, że Maria Kazimiera przejeżdżała przez Horyniec, a może nawet zatrzymywała się tutaj. Przywoływanym tekstem jest list do Sobieskiego z 2 listopada 1661 roku. Niewiele z niego możemy się dowiedzieć, zwłaszcza, że nie pada tutaj słowo Horyniec. Niemniej jednak śmiało można założyć, że najkrótsza trasa z Cieszanowa do Niemirowa przebiegała przez Horyniec. Dlatego też możemy zakładać, że Maria Kazimiera wielokrotnie przez ziemie Horynieckie przejeżdżała.

A Vous meme
Cieszanów w środę 2 listopada 1661 wieczorem

Przybyłam właśnie do Cieszanowa, ale nie przypuszczam, żebym się tu zatrzymała na noc, bo postanowiliśmy jechać do samego Niemirowa. Pocieszyłam się trochę, kiedy się dowiedziałam, że będę miała zaszczyt spotkać się tu z Prochem, jak mnie bowiem zapewniano, wpadnie mu przejeżdżać tędy po drodze z Jaworowa do Zamchu. Proszę żebyś Wć tam pojechał, bo powiedział już Fujarze i Trzosowi, że mi to Wć napisałeś, zresztą z wielu przyczyn dobrze by było, żebyś się tam Wć pokazał.