Historie z UPA

Mord dokonany przez bandy ukraińskie w Nowinach Horynieckich

Ponieważ Nowiny Horynieckie były jedną z niewielu w większości Polskich osad w regionie, mieszkańcy odczuwali zagrożenie i opuścili wioskę na wiosnę 1944 roku, udając się do bezpieczniejszych miejsc w okolicę Jarosławia, Leżajska, Łańcuta czy Narola. Wioska była w fatalnym stanie, bowiem została częściowo spalona przez Niemców, jednocześnie opuszczone domostwa były szabrowane przez Ukraińców.

W sierpniu 1944 roku kilkanaście rodzin postanowiło wrócić do wioski i zebrać trochę zboża na chleb. Głównym powodem ośmielenia się wejścia na teren wsi były wieści z frontu sowiecko-niemieckiego, gdzie sowieci szybko posuwali się na zachód, a UPA starając się nie ściągać na siebie uwagi, przegrupowała się w większych kompleksach leśnych i ukrywała w bunkrach. Jednakże we wsiach ukraińskich nadal było sporo uzbrojonych chłopów, którzy tworzyli bandy wiejskie. Stąd gdy polska partyzantka dowiedziała się o planowanej napaści przez takie bandy na Nowiny, ostrzegła mieszkańców. Ci postanowili udać się do Horyńca i na stacji czekali na pociąg, by wyjechać w bezpieczne miejsce. Na stację przychodzili Ukraińcy i przekonywali Polaków, że nic im nie grozi, że tutaj UPA nie ma i już nikt nie wojuje, przekonując kilka rodzin, które wróciły do wioski.

19 sierpnia o świcie uzbrojeni Ukraińcy z okolicznych wsi napadli na Nowiny, wyszli z lasu od strony Świdnicy i podpalili wioskę. Zaskoczeni ludzie uciekali wyrwani ze snu w koszulach nocnych, tym co nie udało się ukryć zostali na miejscu zamordowani.

O świcie część Ukraińców uzbrojonych w karabiny i reszta w narzędzia takie jak siekiery czy widły, otoczyła wieś i zaczęto ją palić oraz mordować Polaków. 10 letnia Ewa Orłowska spłoszona uciekała pośród płonących zabudowań, w oddali zobaczyła wołającego ją polskiego partyzanta Józefa Kazika, który się wcześniej ukrywał w Nowinach. Chciał on zabrać ze sobą dziewczynkę, ale nie zdążyła do niego dobiegnąć, została trafiona kulą, Ukrainiec jeszcze podbiegł do niej i kilkoma strzałami ją dobił.

W domu zaskoczona została rodzina Krzychów. Zostali rozstrzelani na miejscu. W stodole spało rodzeństwo Bernard i Helenka Krzych, którzy przyjechali do rodziny z Francji na wakacje, ale wybuchła wojna i nie mogli wrócić do domu. Dlatego zostali w Nowinach. Nad ranem obudziły ich strzały, postanowili uciekać. Znaleziono ich potem oboje martwych na drodze, trzymających się za ręce…

Przy płonącej stodole Ukraińcy nie zdążyli zabić osiemnastoletniej Marysi Orłowskiej. Uderzyli ją kolbą w głowę rozbijając ją. Ciężko ranna próbowała się odsunąć od ognia, ale nie udało się jej, spaliły się jej nogi do kolan, z bólu wykopała w ziemi dziury rękami. Zamordowany został wtedy też Ukrainiec z rodziną, za to że miał żonę Polkę.

spalone nowiny
Spalona Wioska

W ten feralny poranek zginęło 11 mieszkańców Nowin. Niestety potem ginęli następni. W kwietniu 1945 roku na Zagórze koło Starego Brusna zginął Antoni Haliniak, który osierocił ośmioro dzieci i żonę w ciąży. Miejsce jego pochówku do dziś jest nieznane. Michał Bąk zamordowany został w okrutny sposób w lesie bruśnieńskim, uprowadzony z pola, gdzie chciał zebrać trochę zboża. Przed śmiercią był torturowany, wyrwano mu język, wydłubano oczy, pokłuto całe ciało. Ręce miał związane drutem kolczastym. Osiemnastoletni Marian Nepelski zaginał bez śladu idąc do Narola. Po latach okazało się, że został zamordowany w okolicy Gorajca. Zamęczono na śmierć używając bestialskich tortur 23 letniego Michała Krzycha, natomiast Andrzej Mazurkiewicz został rozstrzelany.

Nowiny niemal całkowicie zostały spalone i rozszabrowane przez Ukraińców. Poniżej lista 17 zamordowanych przez nacjonalistów i bandziorów Ukraińskich – mieszkańców Nowin (w tym nazwiska pogrubione, to ofiary z 19 sierpnia):

 1. Gudz Szymon (75 lat),
 2. Kazik Anna (36 lat),
 3. Kazik Anna (38 lat),
 4. Kazik Katarzyna (38 lat),
 5. Kazik Jan (91 lat),
 6. Krzych Barbara (57 lat),
 7. Krzych Michał (22 lat),
 8. Krzych Bernard (7 lat),
 9. Krzych Michał (36 lat),
 10. Krzych Helena (13 lat),
 11. Krzych Agnieszka (70 lat),
 12. Orłowska Ewa (10 lat),
 13. Orłowska Maria (20 lat),
 14. Bąk Michał (41 lat),
 15. Haliniak Kazimierz (45 lat),
 16. Haliniak Marian (18 lat),
 17. Mazurkiewicz Andrzej (45 lat),

Do końca nie jest znana liczba zamordowanych mieszkańców Nowin. Ludzie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach i do dziś nie wiadomo gdzie zostali pochowani. Milicjantami z Nowin Horynieckich, którzy zginęli byli też, Władysław Juzwa i Władysław Hałucha.

Po wojnie, gdy sytuacja uspokoiła się po Akcji Wisła, kiedy to wywieziono Ukraińców na ziemie odzyskane, niektórzy mieszkańcy Nowin wrócili na swoje gospodarstwa. Wystawiono wtedy też krzyż-pomnik na mogile pomordowanych 19 sierpnia. Odbyła się wtedy uroczystość upamiętniająca owe wydarzenie.

uroczystosc

W 2006 roku powstała idea, by postawić pomnik 17 pomordowanym przez bandy mieszkańcom Nowin, tuż obok mogiły, gdzie pochowano 11 mieszkańców Nowin, zamordowanych 19 sierpnia. Inicjatorami wydarzenia były dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich i Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów. 20 sierpnia 2006 roku pomnik został odsłonięty i stał się powodem, dzięki któremu organizowane są uroczystości patriotyczne w tym miejscu.

fot. z książki „Piastowo”, historia zaczerpnięta z książki „Tam był nasz dom”

7 komentarzy

 • Andrij Bożyk

  Za wydarzenia 18 sierpnia 1944 r. w Nowinach Horynieckich nie jest odpowiedzialny oddział UPA Iwana Szpontaka „Zalizniaka”. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r., jednostka starała się przetrwać walki na froncie niemiecko-sowieckim na poligonie jaworowskim, bazując w okolicach miejscowości Magierów. Na teren powiatu lubaczowskiego powróciła pod koniec sierpnia 1944 r. Stąd też 11 Polaków z Nowin Horynieckich, prawdopodobnie poniosło śmierć z rąk oddziału ukraińskiej samoobrony tzw. Kuszczowych Oddziałów Samoobrony. Mogli za nią stać członkowie kuszcza Łówcza z ówczesnego 24 Okręgu Rawa Ruska, lwowskiego Obwodu OUN. Akcja miała charakter odwetowy za grabieże ludności ukraińskiej z sąsiednich wsi oraz za zaangażowanie się ludności polskiej Nowin Horynieckich w pomoc partyzantom z polsko-sowieckich grup dywersyjnych. 16 lutego 1944 r. partyzanci ze sowieckiego zgrupowania Petra Werszyhory oraz oddziału AK Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”, stacjonując we wsi, wysadzili tory pobliskiej linii kolejowej. Z kolei pod koniec kwietnia 1944 r. partyzanci z kompanii AK „Narol” wraz członkami sowieckiego oddziału „Duba” ze zgrupowania Borysa Szangina przeprowadzili akcję wysadzenia mostu kolejowego w pobliżu Nowin Horynieckich. W związku z tymi operacjami dywersyjnymi, 30 kwietnia 1944 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację wsi i rozstrzelali członków 7 rodzin ukraińskich z Nowin Horynieckich. W 1939 r. wieś zamieszkiwało 580 Polaków i jedynie 60 Ukraińców (12-15 rodzin). Zwraca uwagę fakt, że podczas niemieckiej pacyfikacji będącej odpowiedzią na współpracę polskich mieszkańców wsi z partyzantką polsko-sowiecką zginęli Ukraińcy (co druga rodzina we wsi). Brak informacji w powojennej historiografii o polskich ofiarach świadczy o tym, że w czasie pacyfikacji miejscowości ktoś musiał bardzo precyzyjnie wskazać rodziny ukraińskie i ominąć polskie. Trudno nie domniemywać, iż to ktoś z polskich mieszkańców Nowin Horynieckich świadomie i celowo wskazał swoich sąsiadów Ukraińców jako współodpowiedzialnych za akcję wysadzenia linii kolejowej. Na początku maja 1944 r. ludność polska opuściła Nowiny Horynieckie, zapewne w usprawiedliwionej obawie przed zemstą Ukraińców. Jednak zemsta przyszła 18 sierpnia 1944 r., dotykając tych Polaków, którzy wrócili wówczas do swojej wsi. Kolaboracja ludności polskiej Nowin Horynieckich i polskiego podziemia z sowiecką partyzantką doprowadziła niestety do śmierci najpierw Ukraińców, a potem Polaków.
  Źródło: I. Caban, Na dwa fronty. Obwód AK Tomaszów Lubelski w walce Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami, Lublin 1999, s. 259-262; M. Sztarski, Zuchwały rajd, Warszawa 1987, s. 31; Archiwum IPN w Rzeszowie, IPN Rz 191/198, Rejestr miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich – powiat Lubaczów, s. 18; Лiтопис УПА. Нова серія, т. 12, Воєнна округа УПА «Буг». Документи і матеріали (1943-1952), peд. B. Морoз тa O. Вовк, Київ – Торонто 2009, c. 471-472, 591; Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947, peд. I. Лонкевич, Торонто – Львів 2012, c. 408-409; B. Кубійович, Етнічні групи південнозахідної України (Галичини) на 1. 1. 1939, Wiesbaden 1983, s. 46; A. Любицький „Історія Старого Брусна”, зошит 6, c. 11, рукопис; Центральний державний aрхів вищих oрганів влади та yправління України, фонд 3833: Краєвий провiд (Керiвництво) Органiзацiї українських нацiоналiстiв на Захiдно-українських землях, опис 1, справа 126, Надзвичайний звіт ч. 21, Поляки в Равщині, 8 V 1944 p., c. 79.

  • Robert Zaremba

   Zapewne jesteś Andrij Ukraińcem. Walka z Niemcami to kolaboracja? Być może oczami bandytów z UPA.
   Zdradziliście Rzeczpospolitą we Wrześniu 1939 r. i ty piszesz o kolaboracji ? Ty banderowski bandyto, obyś umierał w takich mękach jak Polacy z Nowin Horynieckich.

 • Andrij Bożyk

  1 września 1939 roku z bronią w ręku przeciwko Niemcom w szeregach Wojska Polskiego obok Polaków stanęło około 150 tysięcy Ukraińców. Wśród żołnierzy Wojska Polskiego narodowości ukraińskiej, we wrześniu 1939 r. nie dochodziło do masowych dezercji. Uczestnik kampanii wrześniowej, płk Petro Szandruk w 1965 r. za udział w bitwie pod Tomaszowem Lubelski, został odznaczony przez gen. Władysława Andersa krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po drugie, nie nazywam walki z Niemcami kolaboracją a określam tym terminem współpracę polskiego podziemia z partyzantką sowiecką. Sowieci już od stycznia 1944 r. likwidowali polskie struktury cywilno-wojskowe tworzone na wschodnich terenach II RP w ramach akcji „Burza”. Państwo sowieckie oraz jej formacje zbrojne, w tym partyzantka były jednostkami okupanta, więc współpraca z nimi jest kolaboracją. I po trzecie, pamiętając o cierpieniach Polaków z Nowin Horynieckich, proszę pamiętać o cierpieniach Ukraińców z Nowin Horynieckich, którzy zginęli podczas niemieckiej pacyfikacji, wywołanej niepotrzebną polsko-sowiecką akcją dywersyjną, w wyniku której ucierpieli Ukraińcy a następnie Polacy.

 • Andrij Bożyk

  Za wydarzenia 18 sierpnia 1944 r. w Nowinach Horynieckich nie jest odpowiedzialny oddział UPA Iwana Szpontaka „Zalizniaka”. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r., jednostka starała się przetrwać walki na froncie niemiecko-sowieckim na poligonie jaworowskim, bazując w okolicach miejscowości Magierów. Na teren powiatu lubaczowskiego powróciła pod koniec sierpnia 1944 r. Stąd też 11 Polaków z Nowin Horynieckich, prawdopodobnie poniosło śmierć z rąk oddziału ukraińskiej samoobrony tzw. Kuszczowych Oddziałów Samoobrony. Mogli za nią stać członkowie kuszcza Łówcza z ówczesnego 24 Okręgu Rawa Ruska, lwowskiego Obwodu OUN. Akcja miała charakter odwetowy za grabieże ludności ukraińskiej z sąsiednich wsi oraz za zaangażowanie się ludności polskiej Nowin Horynieckich w pomoc partyzantom z polsko-sowieckich grup dywersyjnych. 16 lutego 1944 r. partyzanci ze sowieckiego zgrupowania Petra Werszyhory oraz oddziału AK Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”, stacjonując we wsi, wysadzili tory pobliskiej linii kolejowej. Z kolei pod koniec kwietnia 1944 r. partyzanci z kompanii AK „Narol” Karola Kosteckiego „Kostka” wraz członkami sowieckiego oddziału „Duba” ze zgrupowania Borysa Szangina przeprowadzili akcję wysadzenia mostu kolejowego w pobliżu Nowin Horynieckich. W związku z tymi operacjami dywersyjnymi, 30 kwietnia 1944 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację wsi i rozstrzelali członków 7 rodzin ukraińskich z Nowin Horynieckich. W 1939 r. wieś zamieszkiwało 580 Polaków i jedynie 60 Ukraińców (12-15 rodzin). Zwraca uwagę fakt, że podczas niemieckiej pacyfikacji będącej odpowiedzią na współpracę polskich mieszkańców wsi z partyzantką polsko-sowiecką zginęli Ukraińcy (co druga rodzina we wsi). Brak informacji w powojennej historiografii o polskich ofiarach świadczy o tym, że w czasie pacyfikacji miejscowości ktoś musiał bardzo precyzyjnie wskazać rodziny ukraińskie i ominąć polskie. Trudno nie domniemywać, iż to ktoś z polskich mieszkańców Nowin Horynieckich świadomie i celowo wskazał swoich sąsiadów Ukraińców jako współodpowiedzialnych za akcję wysadzenia linii kolejowej. Na początku maja 1944 r. ludność polska opuściła Nowiny Horynieckie, zapewne w usprawiedliwionej obawie przed zemstą Ukraińców. Jednak zemsta przyszła 18 sierpnia 1944 r., dotykając tych Polaków, którzy wrócili wówczas do swojej wsi. Kolaboracja ludności polskiej Nowin Horynieckich i polskiego podziemia z sowiecką partyzantką doprowadziła niestety do śmierci najpierw Ukraińców, a potem Polaków.
  Źródło: I. Caban, Na dwa fronty. Obwód AK Tomaszów Lubelski w walce Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami, Lublin 1999, s. 259-262; M. Sztarski, Zuchwały rajd, Warszawa 1987, s. 31; Archiwum IPN w Rzeszowie, IPN Rz 191/198, Rejestr miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich – powiat Lubaczów, s. 18; Лiтопис УПА. Нова серія, т. 12, Воєнна округа УПА «Буг». Документи і матеріали (1943-1952), peд. B. Морoз тa O. Вовк, Київ – Торонто 2009, c. 471-472, 591; Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947, peд. I. Лонкевич, Торонто – Львів 2012, c. 408-409; B. Кубійович, Етнічні групи південнозахідної України (Галичини) на 1. 1. 1939, Wiesbaden 1983, s. 46; A. Любицький „Історія Старого Брусна”, зошит 6, c. 11, рукопис; Центральний державний aрхів вищих oрганів влади та yправління України, фонд 3833: Краєвий провiд (Керiвництво) Органiзацiї українських нацiоналiстiв на Захiдно-українських землях, опис 1, справа 126, Надзвичайний звіт

  • Generał

   Takie banderowskie brednie możesz wciskać na swojej upadlinie. Potomku bandziorów którzy wymordowali w sadystyczny sposób ponad 100 tys bezbronnych polskich obywateli mieszkańców swoich ziem. UPA to zakała i wrzód na ciele organizmu zwanego Ukraina. Na świecie, organizacje te nie są uważane za kombatanckie, ale zbrodnicze i to jest fakt. Sprawdź sobie. Polacy nie kolaborowali z sowietami, to wasze bezczelne kłamstwo. W obliczu wojny sowiecko-niemieckiej istniał układ Sikorski-Majski. Poza tym Polacy byli na swoim terenie które w tym czasie było w status quo ante bellum i współpraca z kimkolwiek aby tylko przeciwstawić się rzeziom bandytów z UPA była racjonalna. To nie Polacy zaczęli masową czystkę etniczną będącą ludobójstwem a Ukraińcy z OUN, UPA, KSW, SB. I zrobili to wbrew własnemu narodowi, albowiem nie mieli żadnego mandatu aby występować jako wyraziciele woli narodu Ukrainy. To zwykli pospolici przestępcy. Przypominam że na terenie o którym mowa było wielu uciekinierów z Wołynia na którym byli systematycznie mordowani. To sprawiło że nie było litości dla nikogo kto popierał UPA w Polsce. Nie było żadnej wojny polsko-ukraińskiej, były tylko morderstwa obywateli polskich narodowości ukraińskiej na obywatelach polski narodowości polskiej, żydowskiej, niemieckiej, romskiej, czeskiej i ormiańskiej. Prawdy nei da się zakłamać i zamazać. MOżemy wam wybaczyć ale wtedy i tylko wtedy jak potępicie Banderę, Szuchewycza, Doncowa, Klaczkiwskiego etc. Nawet wymieniając ich nazwiska robi mi się niedobrze. Czas abyście potępili też koliszczyznę i hajdamaków. Nie znam drugiego takiego narodu, który budował by swoją historię na mordercach. To na Was się mści. Wyganiając i mordując Polaków na dziesiątki lat, a ja uważam że nawet na wieki będziecie żyli w biedzie. Zobacz jak wygląda Wołyń. Jak wygląda Ukraina. Skrajna bieda i ubóstwo. I tak będzie nadal. Bo na krwi niewinnie wylanej nic nie zbudujecie. I nie dziwię się że jeszcze wyciągacie swoje krwawe łapska po 18 powiatów ówczesnej Polski zwanej przez was zakierzonie. Bo tu sa drogi, wodociągi infrastruktura, rolnictwo etc. A sami tego nie jesteście w stanie zbudować dlatego wyciągacie banderowskie łapska po nie swoje. Dlatego ze zniszczyliście własny kraj i naród macie masową emigrację. Tylko banda głupich nacjonalistów chce tam mieszkać. Reszta ucieka.

Skomentuj Kresowiak z Wołynia Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.