Społecznie

Ochotnicza Straż Pożarna w Horyńcu-Zdroju

Ochotnicza Straż Pożarna, jako stowarzyszenie powstała w Horyńcu w 1992 roku. Od tego czasu nadal w tym samym miejscu, w tym samym budynku, poddanym lekkiej renowacji, strażacy czuwają nad bezpieczeństwem Horyńca. Nie było łatwo, bo jeszcze w 2006 roku na stanie straż posiadała Żuka GLM. Był też Star GBM 2,5/8, już nowszy model i większy, który miał 30 lat w 2011 roku, kiedy to został wymieniony na (niestety) używanego Steyr’a 665, który przekazała straż z Krosna.

Oto zapis misji Horynieckiej OSP:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.logo osp horyniec
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.