Teksty źródłowe

Od czego może pochodzić nazwa Horyniec?

Są różne teorie, które tłumaczą powstanie nazwy Horyniec. Najprymitywniejszą jest teza, jakoby nazwa ta pochodziła od Ukraińskiego słowa „hora” czyli góra. Należy wątpić, by akurat Ukraińskie słowo dało nazwę Horyńcowi, gdyby tak było, Horyniec nazywałby się po prostu Hora. Ciekawym tropem, odnośnie pochodzenia nazwy Horyńca, jest pochodzenie białoruskie, na jakiego trop możemy wpaść w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego”.

górzyniec

Wygląda na to, że istnieją dwa Horyńce, jeden był naszą miejscowością, drugi to nazwa jeziora gdzieś na obecnej Białorusi.