Teksty źródłowe

Podział obszaru gminy Horynieckiej w 1934 roku

* Według Lwowskiego Dziennika Wojewódzkiego (przed wojną Horyniec leżał w województwie Lwowskim), z 17 września 1934 roku, Horyniec dzielił się na 8 gromad:

1) Horyniec z miejscowościami: Horyniec, Górka, Miasteczko, Ruda Horyniecka, Świdnica, Szwaby, Trusze, Wieś (zapewne chodzi o Sioło)

2) Brusno Nowe z miejscowościami: Brusno Nowe i Młodowce.

3) Deutschbach (obecna Polanka Horyniecka)

4) Krzywe z miejscowościami: Krzywe i Duchnicze

5) Nowiny Horynieckie

6) Podemszczyzna z miejscowościami: Podemszczyzna, Kłosowskie, Puhacze

7) Rudka

8) Wólka Horyniecka z miejscowościami: Wólka Horyniecka, Dębina, Papiernia, Tarasówka