Figury

Resztka krzyża i nieistniejące drogi w okolicy torów

KrzyżKamienne krzyże w Horyńcu to rzadkość. Były, ale zniknęły, pozostały tylko na obrzeżach. Takim reliktem po kamiennym krzyżu, jest niemal w połowie zasypany obiekt na ostrym zakręcie, przy drodze gdzie kończy się ulica Kolejowa, a zaczyna Sanatoryjna. Pierwotnie ulica sanatoryjna była drugorzędną drogą, która prowadziła do dwóch willi Horynieckich. Droga do Brusna była oddalona bardziej w stronę wschodnią, dziś będąc tylko polną drogą.

Droga główna biegnąca z Lubaczowa, ulicą kolejową nie zakręcała ostro jak teraz w stronę Brusna, tylko biegła prosto kilkaset metrów i skręcała przez tory w dół przez obecną posesję warsztatu mechanicznego. Dalej idąc prosto jak strzała w centrum Horyńca. Warto wspomnieć też, że obecna droga obok Restauracji Sawa nie istniała w ogóle, została stworzona po wojnie. Na mapie został oznaczony zieloną kropką, obecnie zdewastowany krzyż na zakręcie. Ewidentnie ktoś zniszczył napisy, które pewnie były w języku Ukraińskim. Krzyż ten stał na tym skrzyżowaniu od dawna, kiedy to były tutaj tylko rozległe pola. Jego zniszczenie zapewne nastąpiło w okolicy wojny. Tak blisko torów kolejowych nie mógł się taki obiekt utrzymać. Po wojnie, gdy zmieniano trakty dróg, krzyż ten mógł być zasypany. (uaktualnienie 12 czerwca)

RAWA RUSKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.