Teksty źródłowe

Skorowidz Jana Bigo

skorowidzW Skorowidzu autorstwa Jana Bigo z 1914 roku, który zawiera wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, możemy znaleźć pewne ciekawostki związane z Horyńcem. Są małe różnice w porównaniu ze „Słownikiem geograficznym Królestwa Polskiego” gdzie wymieniano przysiółki: Tarasówka i Sidnica, tutaj mamy: Rudę Świdnicę, Szwaby i Trusze. Właścicielem Horyńca jest Aleksander ks. Poniński (ludność 1630). Urząd Pocztowy, Urząd Parafialny (łaciński i greckokat.), Urząd Telegraficzny – na miejscu. Sąd powiatowy, Urząd Podatkowy i Starostwo w Cieszanowie.

W ówczesnych czasach granica powiatów była w innym miejscu, stąd Radruż z Hałaniami należał już do Rawy Ruskiej. Także Dzieiwęcierz nie należał do Horyńca. Poniński posiadał wtedy też włości Brusna Starego z Sochaniem i Sołtysami (ludność 1109), Nowiny Horynieckie (ludność 609), Wulkę Horyniecką (to nie błąd, Wólka wtedy była pisana przez u) z Papiernią i Tarasówką (ludność 666), oraz Podemszczyznę z Puchaczami i Kłosowską osadą (ludność 938).

hor hor2 hor3 hor4 hor5