Foto

Szkice Janusza Burka

Ten pomnik horyniecki miał szczególne znaczenie dla Pana Janusza Burka. To on zrekonstruował karabin, gdy dewastatorzy odłamali go w latach 90tych.  Chętnie też umieszczał go wśród bardzo ważnych obiektów regionu poprzez szkice. Poniższy pochodzi z książki „Skarby Kultury – Roztocze Wschodnie”. Zdjęcia i szkice tego regionalisty zdobią wiele publikacji związanych z regionem. Będziemy je też poznawać.

skarby