Środowisko

Wiekowy dąb i inne drzewa, które już nie istnieją

dab

Między blokami, a szkołą podstawową jest spora pusta przestrzeń. Kiedyś stał tam potężny dąb. Niestety w grudniu 2011 roku uznano, że zagraża on bezpieczeństwu czyjemuś i pozwolono na jego ścięcie.  Fotografia przedstawia zimę 2007 rok i widok na okolicę. Kilkanaście lat temu, nieopodal stała druga bardzo stara, podobna chata, w trochę gorszym stanie, ale rozebrano ją. Na pierwszym planie mamy też zabytkowe ruiny, które kiedyś służyły za piwnicę. Po prawej stronie była spora dolina, którą płynął strumień od stawów pałacowych. Gmina jednak postanowiła wyrównać teren, zasypując dolinę i sprzedać na działki. W dolinie tej rosły niezwykle wiekowe czeremchy, nieopodal ruin także rosły bardzo stare drzewa owocowe. Wszystko zostało wytrzebione.