Historia

Włości Ponińskich w Podemszczyźnie

Koło roku 1885 istniejący w Podemszczyźnie dwór, został włączony do dóbr horynieckich. Należący do książąt Ponińskich majątek, przed wojną był w posiadaniu Jadwigi Trafasowej z Karłowskich, córki księżnej Olgi z Ponińskich, ożenionej ze Stanisławem Karłowskim. Przedwojenni właściciele Podemszczyzny starali się rozwinąć swe włości, postawili na ogrodnictwo i hodowlę ryb. Pozostałości po gospodarce rybnej przetrwały w wiosce do dziś. Niestety parterowy dworek nie przetrwał do dziś. Został zniszczony podczas wojny. Na jego miejscu wybudowano szkołę. Nieopodal był park dworski, ale dziś pozostały po nim niszczejące resztki. Ciekawostką było to, że był w parku obelisk, poświęcony pamięci księcia Ludwika Nikodema Ponińskiego. Niestety z niewyjaśnionych przyczyn zaginął. Zapewne dzięki temu, że Ponińscy przejęli z dóbr Cieszanowskich tę wieś, dziś leży ona w gminie Horyniec, a nie Cieszanów.