Historia

Wólka Horyniecka – wieś pod Horyńcem bez historii

papierMniej więcej 400 lat temu, gdy właścicielami Horyńca byli Lutosławscy (albo Gorelowscy), powstała papiernia w okolicy Wólki Horynieckiej. Trudno znaleźć informacje na temat samej Wólki, ale możemy przypuszczać, że już wtedy istniała, jako osada na surowym korzeniu. Od wolnizny dla nowych osadników, miejscowość przybrała nazwę Wólki – a Horyniecka oznaczała, że osadzili się tam mieszkańcy Horyńca. Gdy po Pieczukurach, właścicielami Horyńca stali się Lutosławscy w roku 1592, mogli założyć osadę na trudnych terenach okolicy Wólki. Potem rolniczy rozwój urozmaicono postawieniem papierni, od której pewnie swoją nazwę wziął strumień przepływający przez Wólkę. Niestety nie przetrwała ona długo. Zapewne przyczyną zniszczenia była wojna Tatarsko Kozacka, jaka przetoczyła się przez te ziemie w roku 1648. Między Horyńcem, a Wólką, na tak zwanej Popowej Górze, tuż przy drodze usytuowana jest dość dziwna mogiła. Miejscowi bardzo ogólnie wiążą ją z Tatarami, że leży tam poległy znaczący dowódca. Istnieje taka możliwość, że w 1648 roku, gdy Chmielnicki grasował w tych okolicach kierując się na Zamość, łupił napotkane miejscowości. Szczególnie Tatarzy przetaczali się przez wioski, biorąc w jasyr ludność. Być może Horyńczanie stawili opór właśnie na Popowej Górze i tam w walce poległ jeden z dowódców Tatarskich. Zapewne miejscowi potyczkę przegrali, a Tatarzy po potyczce usypali poległym mogiłę i spalili wioskę, w tym papiernię.