Figury

Krzyż Jeleń w Horyńcu

Krzyż Jeleń HoryniecJedyny drewniany krzyż przydrożny w Horyńcu, nazywany „Krzyż Jeleń”, stoi przy drodze w kierunku Nowin Horynieckich tuż przy torach kolejowych, przez które biegnie tam droga.

Kapliczkę z Jeleniem wyrzeźbił w drewnie artysta z Wólki Horynieckiej, na prośbę Koła Łowieckiego Sokolik, które wystawiło ten krzyż w 1981 roku, na miejscu starszego.

Upamiętnionym wydarzeniem miało być niezwykłe polowanie Jana III Sobieskiego w tych lasach. Ze źródeł pisanych, dowiemy się, że Sobieski często zapuszczała się w lasy Horynieckie. Tutaj miał upolować niezwykły okaz rogacza (kozła). Król miał wtedy wydać polecenie, by w tym miejscu postawić pamiątkowy krzyż. Gdy przyjrzymy się bliżej tej kapliczce z rogaczem, zobaczymy, że ma on między rogami krzyż. Jest to nawiązanie do legendy o św. Hubercie, który podczas polowania zobaczył Jelenia z krzyżem między rogami i doznał objawienia, które przekierowało go na ścieżkę kapłańską.